skip to Main Content

Sesam World

Connecting people, automation and IT

Sesam opdaterer med det seneste inden for automatisering og digitalisering af produktionen. SESAM sikrer, at medlemmer og andre interesserede parter opdateres med aktuelle seminarer og seneste nyt inden for Automation og digitalisering. De har eksisteret i over 30 år og tilrettelægger seminarer og Networking. Sesam bringer medlemmer, kolleger, specialister, faggrupper og interesserede parter sammen. Sesam sikrer at udveksling af erfaringer finder sted, og der skabes nye kontakter, som er givende for medarbejderne og ikke mindst for virksomhederne.

Read more about Sesam here: https://sesam-world.com and view our profile here: https://sesam-world.com/sesam-medlemmer/bifrost/

DAU

Dansk Automationsselskab (DAU) arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark.

Det gør vi ved at understøtte erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger.
Vi involverer os ikke i løsning af specifikke automatiseringsopgaver. Men via vores initiativer og aktiviteter ønsker vi at bidrage til erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.
DAU bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

Mange forskellige slags medlemmer
Der er flere end 120 virksomheder, som er knyttet til DAU. Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation – herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

Selvstændig forening under DI
DAU fungerer som en selvstændig forening under Dansk Industri og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/arrangementer/dau/

Back To Top
Search
Request a virtual demo?

Request a demo, and we will let you control our systems, and teach you how to bridge the gap to any device!